HAKKIMIZDA (about)

AVRUPA KADIN LOBİSİ TÜRKİYE KOORDİNASYONU (AKL-TK)

Türkiye’deki kadın örgütleri 2004 yılında AKL-Türkiye Koordinasyonu’nu (AKL-TK) kurarak AKL’ye üye olma sürecini başlatmışlardır. AKL’ye üyelik süreci, kadın dayanışmasının ve Türkiye’deki kadınlarla Avrupa’daki kadınların aralarında kurdukları örgütsel işbirliğinde tarihsel olarak önemli bir adımdır. Ka-Der Ankara tarafından 20 Mart 2004’te ülkenin çeşitli yerlerinden katılımcılarla bir örgütlenme toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda 45 kadın örgütü bir araya gelmiş ve örgütlenme sürecini tartışmıştır (bugün üye örgüt sayısı 70’e ulaşmıştır). Aynı toplantıda Ka-Der Ankara, AKL-TK’nın sekreteryasını yürütmek üzere seçilmiştir. AKL-TK’nın, AKL’ye üyelik başvurusu 15-17 Ekim 2004 tarihinde Brüksel’de yapılan Genel Kurul’da oylanarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Normal işleyişe göre kadın örgütlerinin AKL’ye üyelik başvurusunda bulunmaları için ilgili hükümetin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik için müzakere sürecine başlamış olması gerekirken, AKL-TK’nın, Türkiye müzakere sürecine başlamadan tam üyeliğinin kabul edilmesi, kadınların sınır aşırı dayanışma ve işbirliğine “iyi bir örnek” teşkil etmektedir.

Türkiye henüz AB üyesi olmadan Türkiye’deki kadınlar AB’deki kadın hareketinin etkin bir üyesi olmuştur. Bu durum, Türkiye’de kadın örgütlerine AB adaylık sürecini kadın özgürleşmesi yönünde kullanma fırsatı sağlamıştır. Gelinen bu nokta, Türkiye kadın hareketinin uzun yıllardır küresel sivil hareketlerin etkin bir şekilde içinde bulunmasının hem sonucu olmuş hem de yeni bir işbirliği sürecinin daha başlamasına yol açmıştır.

AVRUPA KADIN LOBİSİ (AKL)

1990 yılında kurulmuş olan Avrupa Kadın Lobisi (AKL), Avrupa Birliği’ndeki (AB) kadın örgütlerinin dahil olduğu en büyük şemsiye organizasyondur. 2009 yılı itibariyle AKL, 27 AB üyesi ve 3 aday ülkedeki (Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye), aynı zamanda Avrupa genelindeki 21 örgütün, toplamda 2500’den fazla kadın örgütünü temsil etmektedir. Brüksel’deki Genel Sekreterliği ile  AB kurumları ve sivil toplum paydaşları ile yakın çalışan AKL en eski AB sivil toplum örgütlerinden biridir.

Uluslararası arenada AKL, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde danışmanlık statüsüne sahip olmakla birlikte Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu aktivitelerine de düzenli olarak katılmaktadır.

AKL’nin misyonu kadınlar arasında farklılığı ve kadın erkek eşitliğini destekleyerek kadının insan haklarını savunmaktır. AKL aktif politika ve savunu çalışmaları, proje yönetimi, izleme ve farklı politika alanlarında farkındalık yaratma araçları ile Avrupa genelinde üye örgütlerin ilgilendikleri konu ve olayların geniş kesimlerce duyulmasını sağlar. Bu konular kadının ekonomik ve sosyal statüsü, karar alma mekanizmalarında kadın, cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili haklar, göç, toplumsal entegrasyon ve iltica alanlarını kapsar. Avrupa Kadına Karşı Şiddet Politika ve Aksiyon Merkezi aracılığıyla AKL kadına karşı her türlü şiddete karşı mücadele eder.

AKL’nin Avrupa Kadına Karşı Şiddet Politika ve Aksiyon Merkezi bu konuda kapsamlı Avrupa Gözlemi de sağlamaktadır. Öte yandan, AKL kadın hakları perspektifinin tüm Avrupa politikalarına etkili bir şekilde dahil olması için toplumsal cinsiyeti baştan bütün politikalara dahil etme yaklaşımı olan “toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması” (gender mainstreaming) uygulamasını desteklemektedir.

Tarih: Ne zaman, Kim tarafından, Neden?

Herşey 1987 Kasımı’nda Londra’da 50 milyon üyeyi temsil eden 85 örgütün üyesi 120 kadının bir araya gelmesi ve iki temel ilkeyi benimsemesiyle başladı. İlk ilke “Avrupa kurumları ve yerel kurumlara kadın haklarının ve çıkarlarının daha iyi savunma ve temsilini sağlamak için baskı uygulayacak ve tüm ilgili kadın kuruluşlarına açık olacak bir yapı oluşturmak” olarak öngörüldü. İkinci ilkeyle delegeler Avrupa Komisyonu’nu 1988 yılı başında yapılacak bir toplantıyla “böyle bir yapının oluşturulmasına destek vermeye” çağırdı. Destek sağlandı ve AKL ve Genel Sekreterliği 1990 yılında Brüksel’de resmen kuruldu. AKL 1990 yılında Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, İspanya, Hollanda ve Birleşik Krallık ulusal koordinasyonu ve 17 Avrupa genelinde yaygın kadın örgütü tarafından kuruldu. O zamanlar Avrupa Topluluğu (AT) olarak adlandırılan AB de 12 ülke tarafından kurulmuştu. Yıllar içinde yeni ülkeler AT’ye katıldıkça yeni ulusal koordinasyonlar da AKL üyesi oldular. AB üyeliği Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine doğru yayıldıkça, AKL de bu ülkelerdeki kadın örgütleri ile bağlantılar ve ortaklıklar sağladı ve her yıl yeni ulusal üyeleri kabul etmeye devam ediyor.

AKL Avrupa düzeyinde kadın hakları ve çıkarlarını savunmaya karşı artan ilgi ve farkındalığın yansıması olarak kurulmuştur, çünkü;

 • Kadın erkek eşitliği AB’nin misyonlarından biri olup, AB bu alanda Avrupa’da yaşayan tüm kadın ve erkekleri etkileyecek yasama gücünü kullanma hakkına sahiptir.
 • Ortak pazar’ın  da kurulması ile birlikte AB etkinliğinin kapsamı kadınların günlük yaşamlarına doğrudan etki etmeye devam edecektir.
 • Birlik tarafından kurulan programlara katılmak ve kendilerini etkileyen AB yasaları ile tanışmak kadınlar ve kadın örgütleri tarafından daha acil bir ihtiyaç olmaktadır.
 •  Böylesi bir organizasyonun kurulması ve lobi faaliyetinde bulunması farklı çıkar örgütlerine, ve kamu kuruluşlarına (farklı ekonomik sektörler, sendikalar, profesyonel ve sosyal gruplar) da hareket alanı sağlayan Avrupa Düzeyi Karar Alma Süreçleri’nin de yapısına uygundur.
 • Bu kuruluşlar Avrupa Kurumları tarafında da gerçek bir ihtiyaca işaret etmektedir. Yaygın görüşün aksine AB memurlarının sayısı azdır. Örneğin tüm Avrupa Komisyonu’ndaki profesyonel çalışanların sayısı 24.000 kişidir. Bu nedenle kurumlar üye ülkelerin nüfuslarındaki ve yasalarındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak çoğu zaman uzmanları göreve çağırır.
 • Avrupa Parlamentosu dışındaki Avrupa kurumlarındaki karar vericiler vatandaşlar tarafından doğrudan seçilmedikleri için, AKL gibi bir organizasyonunun oluşturulması AB kurumları ve vatandaşları arasındaki demokratik uçurumun da daraltılması ihtiyacına hizmet eder.
 • Bu bağlamda, AKL’nin kurulması Avrupa düzeyinde kamusal alanın dönüşümü ve vatandaşlar-bürokratlar arasında yeni bir iletişim şekli oluşturulmasıyla ilişkilidir.

AKL’nin Amaçları

AKL üye örgütler aracılığıyla şunları amaçlar;

 1. Avrupa’nın farklı bölgelerinde kadınların temsilini sağlamak ve kadın erkek eşitliğini sağlama süreçlerine kadınların aktif katılımını desteklemek.
 2. Ulusal üyeleri bilgi, lobi kaynakları ve eğitimle destekleyerek, AB siyaset üretme ve ulusal düzeyde yasa uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak.
 3. İnceleme, değerlendirme ve gözlemleme ile kadınların hayatına doğrudan etkisi olan tüm AB politikalarına düzenli içerik sağlama ve kadın erkek eşitliği alanındaki Yol Haritasına ve BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrmcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Pekin Eylem Platformu’na özel referansla kadın erkek eşitliğini savunmak.
 4. Tüm AB politikalarına kadın hakları perspektifinin entegrasyonu için toplumsal cinsiyeti baştan bütün politikalara dahil etme yaklaşımının geliştirilmesi ve uygulanması için gözlem yapma ve farkındalık yaratma.
 5. Farklı kadın gruplarının ihtiyaçlarını, bakış açılarını ve yaşam döngülerinin farklı aşamalarındaki kadınların farklı deneyimlerini göz önünde bulundurmak. Bu eylemler hem iç politikalarda ve kurumsal gelişmede hem de AB ve küresel alanda çoklu ayrımcılığa maruz kalan kadınları temsil eden kurumlarla ortaklık geliştirme ve işbirliği ilişkilerinde yer alır.

AKL’nin Eylem Alanları

 • Karar Alma Süreçlerinde Kadın
 •  Sosyal Politika ve İstihdam
 • Avrupa Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Yasaları
 • Kadınların Farklılığı ve Ayrımcılıkla Mücadele
 • Göç ve İltica
 • AB Temel Hakları
 • Avrupa Antlaşmalarının Revizyonu
 • İnsan Hakları Uluslararası Eylemi / BM
 • Kadına karşı Şiddet
 • Kadın ve Medya

AKL 50/50 Kampanyası “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yoksa Modern Avrupa Demokrasisi de Yok” – Demokrasi için 50/50 Kampanyası 2008-2009 yılları arasında AKL tarafından yürütülmüştür. Avrupa Kurumlarında eşit kadın erkek temsilini hedefler.

Yeni Güçlü bir BM Kadın Organı için Avrupa Kampanyası

Kuzey Denizi Baltık Projesi web sayfası – Kuzey Denizi Baltık Programı bölgede kadınlara karşı cinsel istismarı ve kaçakçılığı durdurmak ve maruz kalan kadınlara destek olmak için oluşturulacak somut aktiviteleri geliştirmeyi hedefleyen üç yıllık bir programdır.

 Avrupa Kurumları

Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s